12 marts
10 marts
11 januar

Lab-assistent i DD Lab

DD-lab søger en lab-assistent til at indgå i den daglige drift.

DD Lab’s fokus er først og fremmest fysisk interaktion, hvor der især lægges vægt på rapid prototyping/mock-ups, udvikling og konstruktion.

Lab’et er tiltænkt bachelor-, kandidat-, speciale- og forsknings-projekter, men vil også være en ressource for andre studerende i undervisnings-øjemed.

Du skal have dokumenterede kompetencer svarende til Interaktionsdesign 1 på Digital Design bachelor-niveau (dvs. materialekendskab, kendskab til fagfeltet, projektorienteret konstruktionserfaring).

Du skal have erfaring med web-programmering (wordpress etc.)

Du skal desuden have særlig erfaring med/viden om to eller flere af følgende områder:

 • konstruktion i forskellige typer af materialer (også digitale)
 • interaktionsdesign med elementer af tangible og embeddede funktionaliteter
 • sensor/aktuator-baserede teknologier
 • specialiseret elektrisk værktøj (dremel-slibning, boring, fræsning etc.)
 • svagstrømselektronik

Du skal have en vis erfaring med programmering (Java, Processing, Actionscript el.lign.).

Hvis du har erfaring med/viden om 3D-printning og/eller CNC-fræsning er det absolut noget der har vores interesse.

Først og fremmest skal du være begejstret for og have lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af vores lab, og være parat til at yde en indsats i forhold til vores brugere.
Du kan oplagt se arbejdet i lab’et som en mulighed for at udvide dine egne kompetencer inden for det felt lab’et repræsenterer.

Arbejds-opgaverne vil bestå af følgende:

 • Almindelig vedligehold i lab’et, herunder oprydning (i mindre omfang — brugere skal som udgangspunkt rydde op efter dem selv).
 • Opsyn med generel brug af lab’et.
 • Servicering af og hjælp til brugere, primært i form af mindre introducerende forløb i brug af diverse udstyr og værktøj.
 • I et vist omfang være behjælpelig med kodning og elektronik-know how.
 • Stå for udlån af udstyr til kursus-relateret og anden brug.

Arbejds-omfanget er 10 timer om ugen, ca. 4 mdr pr. semester-halvår, fordelt efter nærmere aftale. Aflønning som studenterprogrammør.

Sådan søger du:

 • Skriv en kort motiveret ansøgning og vedlæg et kort cv samt evt. nogle relevante eksempler på, hvad du har lavet.
 • Samles i en enkelt PDF-fil på max 5 sider.
 • Sendes til Lab Manager Rasmus Lunding rasl@cs.au.dk senest den 23. januar 2014, kl. 13.
 • Du får svar ugen efter. Der bliver holdt samtaler inden evt. ansættelse.
 • Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål.
5 december

Instruktorer til Digital Design og Informationsvidenskab

Digital Design og Informationsvidenskab, Institut for Æstetik og Kommunikation, Arts, Aarhus Universitet, søger instruktorer til flg. kurser:

 • ”Videnskabsteori”, Informationsvidenskab, bachelor, 3 hold á 50 timer
 • Digitale Modeller”, Informationsvidenskab, Bachelor, 3 hold á 60 timer
 • Introduktion til programmering”, Informationsvidenskab, Tilvalg+ Kandidat, 2 hold á 60 timer.
 • Systemudvikling”, Informationsvidenskab, Tilvalg+ Kandidat, 2 hold á 60 timer.
 • Digital Æstetik: Analyse”, Digital Design, Bachelor, 1 hold á 50 timer
 • Innovationsprocesser”, Digital Design, Bachelor, 2 hold á 50 timer
 • Innovationsprocesser”, Digital Design, Tilvalg+ Kandidat, 1 hold á 50 timer
 • Design”, Digital Design, Tilvalg+ Kandidat, 1 hold á 50 timer
 • Interaktionsdesign 2”, Digital Design, Bachelor, 2 hold á 50 timer

Der kan ansøges om at tage et eller flere hold.

Ansøgere bedes sende ansøgning på max. 1 side (inkl. fuldt navn, e-mail, tlf., adresse, nuværende studie og semester, og evt. tidligere erfaring med instruktion eller anden erfaring, samt kort motivation). Ansøgere med kendskab til de pågældende kurser vil blive foretrukket.

Ansøgning sendes per mail som pdf eller tekst-dokument til sekretær Dorte Midtiby Sørensen (dsoerensen@hum.au.dk) senest fredag 3. januar 2014, kl. 12.00 (men gerne før).

For god ordens skyld skal bemærkes, at stillingerne opslås under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding til de pågældende kurser og forudsætning af godkendelse af budget.

Spørgsmål kan rettes til: Claus Bossen, imvcb@hum.au.dk, tlf. 87 16 19 83